Specialisten
in arbeidsrecht,
vastgoed en
huurrecht.

DR Advocaten, waar duurzame juridische dienstverlening een bijdrage levert aan het optimaliseren van de bedrijfsvoering.
Door in een vroeg stadium als advocaat betrokken te zijn bij een juridisch geschil, kan samen met de cliënt tot een oplossing gekomen worden, welke in een specifieke situatie juist en passend is. Dit leidt tot een juiste zaaksbehandeling, een integer genomen besluit of een deugdelijk advies.
Het gevolg: minder hoge kosten en een beter resultaat voor de betrokken partijen. Deze aanpak leidt tot het terugdringen van de juridisering van de samenleving, zodat alleen juridische procedures gevoerd worden in geschillen die een dergelijke juridische inhoud rechtvaardigen.
Onze betrokkenheid als advocaat zowel vooraf bij het sluiten van een overeenkomst maar ook tijdens de looptijd van die overeenkomst, draagt bij aan de gewenste duurzame juridische dienstverlening.
Door een multidisciplinaire aanpak wordt een situatie gecreëerd waarin samen met de cliënt toekomstige problemen worden voorkomen of beperkt. Die situatie zorgt er in een juridisch geschil bij de rechter voor dat
de belangenbehartiging op een hoger niveau kan plaatsvinden, waarbij het bereiken van het meest optimale resultaat voor de cliënt voorop staat.
DR advocaten
Wij zijn creatief in het zoeken naar de juiste oplossing, juridisch of niet juridisch, met als doel het optimaliseren van de bedrijfsvoering van de cliënt.

Arbeidsrecht

Binnen het arbeidsrecht wordt de verhouding tussen een werkgever en een werknemer geregeld, in de ruimste zin van het woord. Het arbeidsrecht valt uiteen in het individueel en het collectief arbeidsrecht en vormt een integraal onderdeel van het sociaal recht.

Binnen het arbeidsrecht adviseren, begeleiden en procederen wij op de volgende gebieden:
 • Arbeidsovereenkomsten, CAO’s en
  arbeidsvoorwaarden-regelingen
 • Individueel ontslag
 • Collectief ontslag, reorganisatie en sociaal plan
 • Medezeggenschap
 • Pensioen
 • Onderwijsrecht
 • Compliance

Vastgoed

Het vastgoed betreft de grond en de gebouwen op die grond. Binnen het vastgoed adviseren en begeleiden wij op de volgende gebieden:
 • Huurrecht
 • Zakelijke rechten en erfdienstbaarheden
 • Koop- en verkoopovereenkomsten