Algemeen

Privacy is een groot goed. DR Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Met deze privacyverklaring informeren wij onze cliënten, websitebezoekers en andere relaties over de informatie die wij over hen verzamelen en de manier waarop wij deze informatie gebruiken.

Persoonsgegevens

a. Cliënten

In het kader van onze juridische dienstverlening verwerkt DR Advocaten persoonsgegevens van onze cliënten. Deze verwerking is nodig voor de behandeling van het dossier, voor het voeren van de daarbij behorende administratie, ten behoeve van accountantscontrole dan wel andersoortige controle (bijvoorbeeld door de deken die toezicht houdt op de naleving van de Advocatenwet) en voor de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving.

b. Websitebezoekers

Om het gebruiksgemak van onze website te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van ons kantoor op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Cookies stellen ons in staat om u te herkennen wanneer u de website bezoekt en om gebruik van onze website te analyseren. Hiermee kunnen wij de inhoud van onze website afstemmen op uw wensen en voorkeuren en onze website verder verbeteren. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren of blokkeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

c. Andere relaties

DR Advocaten verwerkt persoonsgegevens van bij leveranciers werkzame of aan leveranciers verbonden personen. Wij verwerken deze gegevens voor leveringen en bestellingen of het afnemen van diensten op basis van een overeenkomst die wij met u hebben, voor het voeren van de daarbij behorende administratie, voor accountantscontrole en voor de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving. In alle andere gevallen zullen wij u uitdrukkelijk om toestemming vragen om uw persoonsgegevens te mogen verwerken.

Beveiliging persoonsgegevens

DR Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en gebruikt, rekening houdend met de stand van de techniek, applicaties en systemen die zijn beveiligd conform de eisen van de huidige wet- en regelgeving om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.