De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofdrechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van advocaten geregistreerd:

mevrouw mr. K. (Karolien) Dekker: Arbeidsrecht, Huurrecht

mevrouw mr. J.H. (Jeanien) Reints: Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht en Sociaal Zekerheidsrecht

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten voldoende opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdgebied.